Committes 2019

Sri A.Seshagiri Rao.Lec in Physics Dept

  1. Smt T.Durga lakshmi Convener
  2. Smt Parvathi Mentor
  3. sri Kiran mentor

  1. Smt M.Rajini Convener
  2. Sri Nageswar Rao Convener

  1. Smt T.Durga lakshmi Convener

  1. Sri Venkata Rao Convener
  2. Sri Chiranjeevi Sreenivas Member
  3. Sri Rajeswari member

jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpg